Cirkulært byggeri og genbrug af fleksible modulbygninger

Renovering med fokus på fleksibilitet, komfort og indeklima

Cirkulært byggeri og genbrug: Modulløsningerne kan bygges, op- og nedskaleres, ændres, flyttes og genanvendes på få uger.

Når pladsbehovene ændrer sig på skoler, institutioner og kontorer, er Adapteos fleksible modulbygninger et oplagt valg:

”I en travl tid, hvor byggerier bliver forsinkede eller helt sat på hold – fordi materialepriserne stiger og der mangler håndværkere – kan vi levere færdige bygninger. Til brug i en periode eller permanent, og de kan stå klar lige så hurtigt, som man kan få byggetilladelsen igennem”, fortæller Claus Haastrup, Head of Sales i Adapteo.

Cirkulært byggeri

Når Adapteo udlejer og sælger modulbygninger, der kan tilpasses behovet er det altid ud fra virksomhedens cirkulære byggekoncept. Et kredsløb, hvor bygningerne efter endt brug ét sted renoveres og flyttes til et nyt sted.

”Samfundsudviklingen går på flere områder fra at eje til at leje, dele og genbruge ressourcer. Vores fleksible og klimasmarte bygninger matcher denne tankegang, og vi oplever en stigende interesse for denne type løsninger fra både den offentlige og private sektor. Nu får man en overskuelig driftsøkonomi og betaler kun for det, der er brug for”, siger Claus Haastrup.

Klare fordele for skoler

Afstandskravene i forbindelse med Corona skabte et akut behov for ekstra undervisningslokaler, og dem, der valgte Adapteos skolebygninger fik lokaler efter de nyeste krav til energieffektivitet, herunder belysning og ventilation. Dette er ifølge Claus Haastrup ikke altid tilfældet i de permanente bygninger med de budgethensyn, mange kommuner er nødt til at tage.

Fleksible kontorrum

Mange virksomheder forventer, at antallet af kontorpladser vil falde efter udbredelsen af hjemmearbejde, som passer mange medarbejdere godt:

”Vi opretter en del enkelt- og topersoners-kontorer, hvilket står i kontrast til de storrumskontorer, der var populære for 10-15 år siden – blandt andet med store loftshøjder, som ingen rigtig er glade for i dag. Tendensen med at arbejde hjemmefra nogle dage om ugen reducerer behovet for faste kontorpladser. Og de virksomheder, der har valgt vores løsning, er lykkelige for, at de nemt kan tilpasse deres kontorarealer,” siger Claus Haastrup, og fortsætter:

“Flere virksomheder vil fortsætte med denne form for hybridarbejde på deres kontorer, da det har vist sig at give større produktivitet, mindre transporttid og færre sygedage. Derudover er der ingen tvivl om, at der dels kan være mange penge at spare for virksomhederne ved at skære ned på kontorkvadratmeterne, dels en stor besparelse i energiforbruget – og deraf en nedgang i CO2-udledningen. Det er mange virksomheder interesserede i, og det viser, at de gør deres for at minimere forbruget.”

Læs også: Fleksible kontorbygninger skaber plads til fremtidens arbejdsformer

Fokus på genbrug of optimering

Adapteo har ved cirkulær økonomi fokus på genbrug og optimering:

”Vi skal hele tiden forbedre vores løsninger og bruge vores erfaringer. Vores bygninger er lavet af materialer af høj kvalitet, og som lever op til gældende krav og standarder – og vi har hele tiden fokus på at gøre det endnu bedre.

Det kan være ved hjælp af teknologier, der udvikles; for eksempel skifter vi af grønne hensyn til facadeplader, som kan fremstilles med mindre energi og har en længere levetid”, forklarer Claus Haastrup.

Byggeri med træ

Det træ, som Adapteo bruger til moduler, er FSC-certificeret, hvilket sikrer, at trævarer med denne mærkning stammer fra bæredygtigt skovbrug, hvor der tages hensyn til miljø, dyreliv, medarbejdere og lokalområde. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

Adapteo arbejder derudover med et industrielt koncept baseret på LEAN og med en bæredygtig og systematisk tilgang til ressourcebrug og affaldsforebyggelse:

”Det er krav og standarder, vi er nødt til at leve op til. Bæredygtighed er meget vigtigt for os. Det er også derfor, at vi blandt andet arbejder med FN’s Verdensmål. Det har stor betydning for os at finde den bedste måde at sikre, at vi gør alt for at gøre vores produkter bæredygtige. Derfor springer vi ikke over, hvor gærdet er lavest.

Vi er glade for, at 70-80% af vores produkt kan genanvendes – og vi ved, at det også er vigtigt for vores kunder. Det er noget, alle parter vil drage fordel af på den lange bane”, slutter Claus Haastrup.

Adapteo Nyheder

Pavillonleverandøren Adapteo Danmark har gjort Andreas Löfgren til ny administrerende direktør i Danmark. Med sig bringer han ...