Bæredygtigt byggeri hos Adapteo

At gøre en forskel nu og i fremtiden

Bæredygtighed er kernen i vores forretning hos Adapteo; vi inkorporerer bæredygtighedsaspekter i både vores strategiske planlægning, vores design og vores drift. Vores ambition er at gå forrest og være en af de mest bæredygtige virksomheder i vores branche.

På den måde er du som bruger og lejer af vores module pavillonbygninger, også med til at bidrage til en bæredygtig og cirkulær livscyklus.

 

Sustainability Report 2023

2023 var et afgørende år for Adapteo. Vi håndterede økonomiske nedgangstider og geopolitiske usikkerheder og så en ny industriel udvikling. På trods af dette trivedes vi.

I vores bæredygtighedsrapport kan du se en oversigt over de skridt, vi har taget i 2023, hvordan vi har integreret genanvendelse i vores forretningsstrategi, og vores vej mod netto-nul samt vores cirkulære forretningsmodel.

Find Adapteos bæredygtighedsrapport for 2023 her. God læsning!

Vejen til en mere bæredygtig industri

Ifølge World Green Building Council står bygge- og ejendomsbranchen i dag for 39% af de globale emissioner. Men det kan ændres; ca. 80 procent af udledningen fra byggeri og renovering kan reduceres ved brug af mere cirkulære løsninger ifølge EU’s handlingsplan for cirkulær økonomi. En sådan overgang er nødvendig, hvis vi skal opfylde Parisaftalen om at begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2°C og herved stoppe klimaændringerne.

Bidrager til cirkularitet

Vores pavillonbygninger bruges igen og igen, hvilket skaber et cirkulært flow med minimeret spild. Med tilpasningsdygtige løsninger kan Adapteo opfylde kundernes behov med eksisterende modulære byggeenheder, der renoveres og udlejes igen og igen. Med vores industrielle byggeteknik begrænser vi produktionsaffald og i vores renoveringer og nye produktioner, arbejder vi på at øge brugen af genanvendte materialer og komponenter. Langtidsholdbart byggeri og cirkulære flows er en af grundpillerne i vores arbejde med bæredygtighed, og i vores virksomhed støtter vi op om en innovativ tilgang til bæredygtig industri.

Værdiskabelse i samfundet

Adapteo skaber værdi i samfundet ved at skabe plads til væsentlige funktioner som skoler, daginstitutioner, ældrepleje, kontorer og indkvartering. Vores pavilloner byder på et eminent indeklima med avanceret teknik til ventilation og opvarmning, som skaber et miljø, der er optimeret til brugernes behov.

Med fleksible og tilpasningsdygtige pavillonløsninger imødekommer vi vores kunders behov, og med vores cirkulære forretningsmodel gør vi det på en klimasmart måde, der sparer ressourcer og reducerer spild.

Sådan fungerer det

1. Produktudvikling

Vi bygger cirkulært med bæredygtige byggematerialer og ”cleantech”-løsninger. Vi samarbejder med vores leverandører for konstant at kunne forbedre bæredygtigheden i materialer og drift.

2. Produktion

Adapteos industrielle produktionsmetoder øger produktiviteten og på samme tid minimeres den forurening og de spildmaterialer, der vil komme ved almindeligt byggeri. Vi - og vores langvarige samarbejdsrelationer – bestiller kun det materiale vi har brug for.

3. Planlægning

Sammen med vores kunde undersøger vi behovene, for sammen at finde den optimale løsning. Samarbejdet er nøglen til at finde bygningens rigtige kvalitetsfunktioner og miljømæssig ydeevne

4. Levering

Vi sigter efter ressourceeffektivitet i vores arbejde og ved vores byggepladser f.eks. ved forbrug af vand og elektricitet. Vi bestræber os på at benytte den mest miljøvenlige transport til og fra byggepladserne.

5. Forbrug

Vores koncept, design og tilføjede ”cleantech”-løsninger gør det muligt for vores kunder at være ressourcebesparende og minimere deres klimaaftryk.

6. Genbrug

Vi demonterer og renoverer nøje vores bygninger for at sikre effektivt genbrug og den længst mulige livstid for vores bygninger. Materialer og interiør bliver genbrugt eller solgt.

7. Upcycling

Når en bygning har nået enden af sin livscyklus som udlejning, bliver den enten solgt eller doneret til et andet velgørende formål.

Forskningsbaseret tilgang

Vores indsats over for en mere bæredygtig industri er baseret på forskning og viden. Hos Adapteo arbejder vi sammen med forskere for at forstå, hvad vi kan gøre for at reducere den negative miljøpåvirkning og få mest muligt ud af de ressourcer, vi bruger. Vi laver klimaberegninger på vores materialestrømme og måler vores spild- og CO2-udledningen fra vores drift. At vurdere hele vores livscyklus er et vigtigt redskab til at forstå vores bygningers totale påvirkninger af klimaet og hvordan vi kan arbejde på at reducere dem. Med en fleksibel og vidensbaseret tilgang udvikler vi konstant vores bæredygtighedsarbejde for at sikre, at vi tilpasser os et skiftende landskab.

Energieffektive bygninger

Ved brug af vores modulbygninger og pavilloner, er vores kunder med til at minimere klimaaftrykket og på en og samme tid at maksimere bygningens værdi af at bruge dem. Det er det, vi kalder bæredygtige bygninger. Ved at tilbyde bæredygtige løsninger kan vores energieffektive modulbygninger og pavilloner opgraderes med solpaneler og intelligente systemer, der reducerer brugerens energiforbrug og dermed reducerer klimabelastningen. Nogle af vores bæredygtige bygninger omfatter sensorer, der gør det muligt for os at overvåge opvarmning, ventilation og energiforbrug og derefter lave service, når der er behov for det fremfor at følge en bestemt tidsplan for service. På den måde supporterer vi vores kunder på en mere klimasmart måde. Derudover er nogle af modulbygningerne i vores portefølje Svanemærke-certificeret. Gennem dialog med kunderne sikrer vi, at vi imødekommer alle specifikke behov og forventninger til certificeringer og miljømærkning.

Ressourceeffektiv produktion

Hos Adapteo prioriterer vi en bæredygtig forsyningskæde. Ved løbende at evaluere og samarbejde med vores leverandører, sigter vi mod at vælge den mest bæredygtige løsning, når det kommer til materiale, transport og produktionsmetoder. Vores bæredygtige bygninger er lavet af primært vedvarende materiale, vi bruger grøn energi i vores aktiviteter og vi sigter mod at øge andelen af grøn transport trin for trin i retning mod et klimaneutralt produktions- og transportsystem. Respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorruption er en central prioritet i hele vores værdikæde.

Inkluderende arbejdsplads

Det er afgørende, at bygge- og anlægssektoren tager handling på at fremme ligestilling og antidiskrimination, samt arbejde aktivt for at forebygge ulykker og risikable situationer.

Hos Adapteo er medarbejdernes sikkerhed og trivsel en nøgleprioritet, og vi arbejder systematisk og aktivt for at sikre en sikker arbejdsplads. Vi sigter mod arbejdsglæde, engagement og tilbyder uddannelse og karriereudvikling.

Adapteo er stærk tilhænger af lige rettigheder og beskæftigelsesmuligheder uanset køn, kønsidentitet og -udtryk, alder, seksuel orientering, handicap, etnicitet, religion eller anden tro. Arbejdet med ligestilling og mangfoldighed udføres i overensstemmelse med lokale love og i samarbejde med medarbejdere og fagforeninger.

Vil du vide mere om vores fleksible og bæredygtige bygninger?

Kontakt os for mere information eller vejledning. Vi hjælper dig med at finde den ideelle løsning til dine specifikke behov.