Bæredygtighed hos Adapteo

At gøre en forskel nu og i fremtiden

Hos Adapteo holder vi af miljøet og gør, hvad vi kan for at beskytte det. Ved at opføre energibesparende bygninger, og sikrer os at vores produktion har et begrænset miljømæssigt aftryk, bidrager vi til, at der fremover vil være plads til at vokse, bygge og videreudvikle. Hos Adapteo arbejder vi med en cirkulær forretningsmodel og konstant fokus på ressourceeffektivitet.

Ved at bygge energieffektivefleksible bygninger og samtidig stræbe efter at reducere vores         klimaaftryk  enhver mulig måde ønsker vi at gøre en forskel for de kommende generationer.  

Adapteo bygger cirkulært

Midlertidige bygninger er et skoleeksempel på nutidens cirkulære økonomi. Når du lejer, sikrer du at bygningen får udtjent sit formål et andet sted når du ikke længere har brug for den. Cirkularitet på sit bedste!

Opførelse og nedrivning af permanente bygninger har alle dage påvirket miljøet, men med moduler er påvirkningen langt mindre.

Energibesparende bygninger

Der, hvor vi virkelig kan gøre en forskel, er ved at bygge energibesparende faciliteter. Det indebærer, at vores pavillonløsninger forbruger så lidt energi som muligt. Gennem god isolering, lufttætte vinduer og døre samt brug af lavenergikilder såsom varmepumper og fjernvarme, sikrer vi at vores løsninger er energibesparende.

Byggeri med træ

Vores enheder der bruges til skoler, kontorer, sundhedsydelser og indkvartering, er alle lavet af bæredygtige trækilder der muliggør miljøfordele. Træ har en lavere klimapåvirkning sammenlignet med andre byggematerialer som beton og stål. En bygning lavet af træ har betydeligt lavere CO2-emissioner end en betonbygning, 35-40% ifølge undersøgelser, hvilket gør træ mere bæredygtigt end næsten ethvert andet byggemateriale.

Adapteos industrielle bygningskoncepter muliggør en bæredygtig og systematisk tilgang til ressourcebrug og affaldsforebyggelse ved hjælp af en LEAN-proces.

Spar elektricitet

Der er adskillelige måder at spare elektricitet på, når man anvender moduler. Vi har gjort det nemt at spare, og i vores nyeste moduler er den energibesparende LED-belysning kontrolleret af bevægelsescensorer, der automatisk slukker for lyset, hvis der ikke er nogen i rummet. Desuden anvender vi udelukkende energibesparende ventilationssystemer af høj kvalitet.

Bæredygtige samfund

Bæredygtighed er hjørnestenen i vores fleksible bygninger. Igennem industriel produktion og ved at fokusere på ressourceeffektivitet tilbyder vi en kort byggeproces, der bidrager til en fælles bæredygtig fremtid. Fleksible samfund er for alle. Vores fleksible bygninger er designet til at være tilgængelige og uden barrierer, hvilket skaber et sikkert, funktionelt og inklusivt miljø, der imødekommer specifikke brugerbehov. Vores bygninger er bygget med omtanke til både mennesker og planet.

Adapteo bidrager til FNs Verdensmål for bæredygtigt udvikling

Vi har identificeret seks af FNs Verdensmål for bæredygtigt udvikling, som vi bidrager til via faciliteter til kvalitets uddannelse, fleksibel og innovativt infrastruktur samt bæredygtig brug af ressourcer til klimaindsats. Du kan lære mere om vores tilgang til dem og vores arbejde for bæredygtighed på Adapteo-gruppens hjemmeside adapteogroup.com og i indlægssedlen Bæredygtighed 2020.