Gode råd fra en institutionsleder: Ting at huske på når man bygger en daginstitution

– planlægning er et must for en vellykket proces

Jessica Skrak Granqvist har stor erfaring inden for både etablering og drift af daginstitution. Med stor erfaring fra Ljungby og Växjö overtog Jessica etableringen af en ny institution, Farstaborg Förskola, i den hurtigtvoksende svenske kommune Värmdö.  I daginstitutionen Farstaborg er der plads til 100 børn, fordelt på fem afdelinger og to etager. Daginstitution Farstabor er opbygget i moduler og ligger idyllisk midt i den smukke natur, mellem en stor fodboldbane og en hestestald.  Daginstitutionen sigter mod at skabe et pædagogisk miljø, og der er plads til leg og læring både indenfor og udenfor.

Vi har haft mulighed for at tale med Jessica om etablering af en institution og ønsker at dele hendes erfaringer og gode råd med jer.

A woman standing in the middle of a man and another woman sitting by a table outside having coffee

Jessica Skrak Granqvist, institutionsleder hos Daginstitution Farstaborg, Sverige.

Hvad er det vigtigste at tænke på, før man bygger en ny daginstitution?

Jeg vil gerne nævne flere ting. Efter min mening er det vigtigst at afklare, hvor lang levetid institutionen er tiltænkt, før du vælger bygningstype og entreprenør.  Ydermere er det vigtigt at sikre, at det personale, der skal arbejde i institutionen, inddrages og kan bidrage med deres erfaringer i den indledende planlægningsproces. Husk at efterspørge bæredygtige materialer. Personligt synes jeg også, det er vigtigt at tænke på daginstitutionens udendørsarealer, at have større områder til fælles måltider, møder og aktiviteter, der kræver meget plads, for ikke at glemme wi-fi og andre digitale løsninger.

Hvornår skal man vælge en permanent, og hvornår skal man vælge en midlertidig løsning til institutioner?

Først og fremmest skal man sikre sig, at man bruger kommunens eksisterende bygninger mest optimalt og har et reelt behov for en ny bygning. Derefter er den vigtigste ting at tænke på, at man vælger en bygningstype og byggeproces, der kan blive leveret indenfor projektets fastsatte tidsramme, og som er omkostningsoptimeret i driftsperioden. Fordelen ved at vælge mere fleksible løsninger er, at det er muligt at tilføje en bygning, hvis daginstitutionen vokser, eller at flytte bygningen, hvis behovet ændrer sig. Det giver en værdifuld skalerbar fleksibilitet.  Hvis du ved, at din institution skal være i drift mange år fremover, er en permanent løsning at foretrække.

Hvad er den vigtigste faktor for en vellykket byggeproces?

Samarbejde. Hverken entreprenøren, kommunen eller daginstitutionen kan tage for givet, at alle taler samme sprog og har forståelse for hinandens perspektiver. Arbejdsmetoder og kompetencer kan variere. Med et godt samarbejde undgår man misforståelser og uklare ansvarsområder.  Det er også vigtigt at bygge ud fra en institutions generelle behov og ikke ud fra specifikke hensyn. Hvis daginstitutionens fokus ændrer sig, er bygningerne stadig brugbare.

Skolebygninger fra Adapteo

Farstaborg daginstitution i Gustavsberg har meget plads både indendørs og udendørs til leg og læring.

Jessicas syv råd: Hvad du skal tænke på i daginstitutionens indledende etableringsfase

Sikre at kommunens eksisterende bygninger bruges mest optimalt

– Er der et reelt behov for en ny bygning, eller kan du bruge en af kommunens allerede eksisterende bygninger? Her har du en reel mulighed for at udnytte ressourcerne optimalt.

Tænk over institutionens levetid – hvor mange år det skal bruges. Dette afgør, hvilken type bygning du har behov for

– Hvor længe kan du garantere, at institutionen anvendes? I de næste fem, ti eller måske endda tyve år?

Inddrag daginstitutionens personale i designprocessen

– Personalet har vigtig viden om og erfaring med daginstitutionens daglige aktiviteter og kan med deres ekspertise hjælpe med at designe en optimal bygning til disse aktiviteter.

Efterspørg bæredygtige materialer hos entreprenøren

– Med bæredygtige materialer og med en bæredygtig byggeproces kan vi alle beskytte jordens ressourcer og skabe et godt arbejds- og læringsmiljø for dem, der skal leve i eller tæt på bygningen.

Husk tidligt i planlægningsfasen at tænke på, hvordan du får et pædagogisk og behageligt miljø på daginstitutionens udendørsarealer

– Legepladser, overdækkede områder med beskyttelse mod solen, grønne områder og beplantninger, læskur til barnevogne og skraldespande er nogle af de ting, der kan lette driften og gøre det sjovere at være udendørs.

Hvis der er mulighed for større områder i bygningen

– Skab rum til store og åbne pladser til fælles frokoster, møder med forældre/værger og fælles aktiviteter, der er vigtige i forbindelse med opbygningen af relationer mellem forældre/værger, pædagoger og børn.

Glem ikke at tænke på adgang til internettet og andre digitale løsninger – såsom wi-fi, smartboards og måske endda stemmestyring – tidligt i processen

– Det kan være vanskeligt at tilføje disse løsninger senere, desuden er de i dag en vigtig del af de pædagogiske aktiviteter.

Adapteo Nyheder

I Sønderborg har man satset på fleksible bygninger indrettet som studieboliger. Den midlertidige løsning er med til at ...

Er din organisation klædt på til at konstant skiftende behov og betingelser? Vi tror på, at der er en ...