dataLayer.push({ event: "formCompleted", subscriberEmail: "test.test.test@test.test.test.se", }) Midlertidige pavilloner skaber sikre rammer for psykiatriske patienter - Adapteo
Billede-4

Midlertidige pavilloner hitter hos kommuner og regioner

En omfattende renovering af Psykiatrisk Afdeling i Svendborg er netop skudt i gang. Derfor skal 40 patienter nu genhuses i nyopførte pavillonbygninger frem til 2021, mens ombygningen står på. I de midlertidige afdelinger og boliger har det været nødvendigt at indtænke de helt rigtige sikkerhedsforanstaltninger – både for de ansatte og patienterne.

Psykiatrisk Afdeling i Svendborg trykkede den 9. oktober på startknappen til en større renovering til 60 millioner kr. Målet er at modernisere rammerne, så sygehuset får en opgradering på niveau med andre psykiatriske afdelinger rundt om i landet. Patienterne skal have gode rammer med enestuer, badeværelser på stuerne, optimale motionsfaciliteter og meget mere.

Under renoveringsperioden, der løber frem til foråret 2021, skal patienterne genhuses. Derfor er der blevet opstillet midlertidige pavilloner på parkeringsarealet foran afdelingen, som skal huse patienterne fra de to åbne afdelinger, P2 og P3.

Billede-5

Højt sikkerhedsniveau beskytter patienter og ansatte
Det er Adapteo, Nordens største virksomhed inden for udlejning af midlertidige pavilloner, der har leveret de 2.400 kvm store pavillonbygninger med 40 værelser fordelt på fire blokke med en hovedbygning liggende på tværs. Selvom byggeriet ikke skal huse patienter fra den lukkede afdeling, har det været nødvendigt at indtænke de helt rigtige sikkerhedsforanstaltninger. Både for at beskytte de ansatte og patienterne:

“Vores moduler skal huse patienter fra den psykiatriske afdeling. Der er altså tale om en gruppe af beboere, der kan være udadreagerende, og som til tider udviser farlig adfærd – både over for sig selv og andre. Derfor er det langt fra en standardløsning, vi har leveret. Et centralt fokus for os har været at indtænke et højt sikkerhedsniveau i de midlertidige moduler”, siger Ole Henriksen, projektkonsulent fra Adapteo, og fortsætter:

Vi har blandt andet fjernet alle ligaturpunkter, dvs. genstande, som patienter kan bruge til at gøre selvskade. Vi har også forsynet alle vinduesruder med sikkerhedsfilm. Og så har vi etableret særlige genvejssluser, hvor de ansatte hurtigt kan slippe væk eller kan komme kollegaer til undsætning i kritiske situationer.”

Ole Henriksen
Projektkonsulent, Adapteo Danmark

En bæredygtig løsning, der vinder indpas
Psykiatrisk Afdeling i Svendborg er blot ét blandt mange eksempler på, at stadigt flere kommuner og regioner vælger de midlertidige pavilloner til deres byggeprojekter. De har nemlig fået øjnene op for, at pavillonløsningerne på effektiv og miljørigtig vis kan løse akutte problemer med pladsmangel – ikke kun på hospitaler, men også til skoler, institutioner og kontorer.

“Kommuner og regioner behøver ikke længere bruge mange millioner på fx at bygge en ny skole, som måske ikke er aktuel om ti år, når børnetallet igen er faldet. I stedet vælger de i stigende grad midlertidige pavilloner. Udover at de koster langt mindre, er de også en bæredygtig løsning. Pavillonerne kan nemlig genanvendes kontinuerligt i nye projekter og bidrager på den måde til en cirkulær økonomi.”

Ole Henriksen
Projektkonsulent, Adapteo Danmark

Adapteo Nyheder

Når sommerferien slutter og Specialskolerne på Sundholm åbner dørene for eleverne, vil de træde ind i nye ...

Adapteos fleksible moduler kan tilpasses varierende behov både nu og i fremtiden i modsætning til mere statiske lø...