allerod2 (1)

Flygtningeboliger, Allerød Kommune

Allerød Kommune har sat pavillonbygninger op til flygtninge flere steder i Allerød. De har pt. ca. 90 moduler.

“Generelt har vi været rigtig godt tilfredse med de valgte pavillonløsninger og samarbejdet med Adapteo. Alt har kørt, som det skulle og grundet det gode samarbejde med Adapteos projektleder, har jeg sparet en masse tid ude på pladsen, siger Karina Jensen fra Allerød Kommune.

Til at starte med var vi selv ude og undesøge markedet, for at finde en leverandør, der kunne hjælpe os. Adapteo havde det bedste tilbud rent økonomisk og blev valgt. Efterfølgende har det vist sig, at de også er en rigtig god sparringspartner.

Vi stod overfor nogle udfordringer med en anderledes brugeradfærd i vores boliger til flygtninge og her har vi i fællesskab fundet en brugbar løsning. Løsningerne, vi har fået til vores projekter rundt i Allerød Kommune, lever fuldt ud op til vores forventninger og man må sige, at Adapteo i stor grad har imødekommet vores ønsker, siger Karina Jensen. Adapteo overholder deadlines og tidshorisonten på de forskellige projekter, vi har, stemmer fint overens med vores forventninger. Rent økonomisk er Adapteo konkurrencedygtige.

Vi har naturligvis løbende tjekket priserne og hver gang har Adapteo været billigst samtidig med at kvaliteten er i orden. Jeg handler gerne med Adapteo igen, når behovet opstår”, slutter Karina Jensen.

Karina Jensen
Allerød Kommune

20160426_094718

Adapteo Nyheder

I Sønderborg har man satset på fleksible bygninger indrettet som studieboliger. Den midlertidige løsning er med til at ...

Er din organisation klædt på til at konstant skiftende behov og betingelser? Vi tror på, at der er en ...