4 gode grunde til at vælge fleksible bygningsløsninger

Fremsynede løsninger med mulighed for at imødekomme fremtidige pladsbehov gennem modulære bygningsløsninger vinder i stigende grad indpas.

Children playin in front of an adaptable school building

Ifølge Claus Haastrup, Head of Sales hos Adapteo Danmark, stiller fleksible bygninger kommunerne i en win/win-situation.

Danmark er i vækst. Hvert år vil behovet for offentlige tilbud stige, fra børnehaver og skoler til plejehjem. Disse faciliteter er dog ofte i dårlig byggeteknisk stand. En rapport fra Byggefakta for kommunale byggeprojekter 2020-2023, publiceret i 2020 viste et vedligeholdsefterslæb for kommunale bygninger på tilsammen 72,5 mia. danske kroner.

Her kommer virksomheder som Adapteo ind i billedet. Adapteo bygger, udlejer og sælger fleksible bygninger til blandt andet skoler, børnehaver, kontorer, sundhedsvæsenet, ældrepleje og beboelse.

– Mange kommuner har det svært ved at reagere på hurtigt opståede og uforudsigelige behov. Her kan fleksible løsninger være en kærkommen redning. Vi kommer helt enkelt til at spille en stadig vigtigere rolle i samfundet, siger Claus Haastrup, Head of Sales hos Adapteo Danmark.
Fleksible bygninger som kan tilpasses skiftende behov stiller ifølge Claus Haastrup kommunerne i en win/win-situation. De fleksible og modulære bygninger kan løse kommunens akutte behov og udgør samtidig en bæredygtig løsning. Haastrup fremhæver fire gode grunde til at bygge modulært.

1. Hurtig tilgængelighed giver tryghed

Mange kommuner har en langsigtet plan for den forventede befolkningstilvækst og ændringer i demografien, men en pludselig stigning i antallet af f.eks. skoleelever kræver hurtige løsninger. Her giver fleksible bygninger med kort etableringstid tryghed, eftersom de gør det muligt at levere lokaler til svært forudsigelige samfundsmæssige behov med kort varsel.

2. Fleksible finanseringsløsninger

Kombinationen med at eje, lease eller leje giver desuden økonomisk frihed for kommunerne. Mens det kan give langsigtede fordele at eje, gør leje det nemmere at opfylde kortsigtede behov. Dette muliggør en smartere realisering af de kommunale budgetter og en mere effektiv ressourceudnyttelse.

3. Det rigtige materialevalg giver mindre spild

En bygnings miljøpåvirkning afhænger ofte af materialevalget. Det primære materiale i Adapteos industrielt byggede modulære bygninger er træ, som har et lavere miljøaftryk end bygninger opført i klimatunge materialer som beton og stål.

En anden nøglefaktor inden for bæredygtig byggevirksomhed er mindre affald. Industriel produktion gør det muligt at lægge en systematisk strategi for ressourceanvendelse. Overskydende materialer kan helt enkelt bruges i næste projekt.

4. En cirkulær livscyklus

Bygningerne kan genbruges og tilpasses. En bygning kan efter mange år som skole i én kommune blive til kontor i en anden. Det giver en cirkulær økonomi, hvor bygningene gerne har en levetid på fem livscyklusser.

– Rammene er de samme, men interiøret kan variere, fortæller Claus Haastrup.

Adapteo Nyheder

Adapteo Group har indgået aftale om at overtage udlejningsvirksomheden i JYTAS A/S, som tilbyder premium modulbyggeri og er ...

De gamle C40-moduler, der i 15 år har fungeret som skoler, kontorbygninger, camps og andre former for beboelse, stod ...