Fremtiden er fleksibel

Fleksible samfund er klar til ændringer i befolkningen, strengere bæredygtighedskrav og skiftende behov. Det betyder, at vi arbejder i partnerskaber, som går ud over den offentlige og private sektor. Vi anvender de rum, vi har, fuldt ud uden at bruge flere ressourcer end nødvendigtog altid med mennesker og planeten i tankerne. 

Sammen bygger vi fleksible samfund 

Vi bygger fleksible samfund sammen ved at kombinere innovative løsninger med traditionelle metoder. Vi samarbejder med eksperter fra både den offentlige og private sektor og planlægger forud med bæredygtighed for øje. Med bygninger, der kan imødekomme skiftende behov, bygger vi fleksible samfund.  

  

 

Vi bygger samfund,  der imødekommer forandring

 Uanset om der er tale om strengere bæredygtighedskrav eller en stigning i antallet af ansatte eller elever, bidrager vores fleksible bygninger med den bedste løsning til skolers, virksomheders og institutioners nuværende behov eller fremtidige krav. Vores industrielle byggeteknikker gør det muligt hurtigt og enkelt at håndtere uforudsete hændelser.  

 

Fleksibilitet med et cirkulært byggekoncept   

I fleksible samfund betragtes bygninger som en fleksibel løsning fremfor et statisk objekt. Brugerbehov, stigende bæredygtighedskrav og bygninger skal transformeres i fællesskab. Fleksible bygninger kan transformeres, genbruges, opskaleres, nedskaleres og endda flyttes inden for få uger ved hjælp af et modulært og cirkulært byggekoncept.   

 

Bæredygtighed 

Bæredygtighed er hjørnestenen i vores fleksible bygninger. En bygnings primære miljømæssige aftryk kommer fra produktionen. Ved at vælge genanvendelige ressourcer i den rette kvalitet er det muligt at tænke bæredygtigt helt fra start. En anden vigtig faktor ved bæredygtigt byggeri er minimering af ressourcespild i alle dets faser. Vores industrielle byggekoncepter muliggør en systematisk gennemgang af vores ressourcebrug, hvilket forebygger affald ved hjælp af en LEAN-proces. 

 

Et samfund skabt til alle 

Fleksible samfund er for alle. Vores fleksible bygninger er designet til at være tilgængelige og uden barrierer, hvilket skaber et sikkert, funktionelt og inkluderende miljø, der imødekommer specifikke brugerbehov. 

 

Sådan bygger vi fleksible løsninger  

Adapteo tilbyder pavillonløsninger, der imødekommer skiftende behov. Vi anvender en unik industriel byggeteknik, der muliggør en kort byggeproces. Vores bygninger er designet til at kunne opskaleres, nedskaleres, tilpasses og endda flyttes, hvis brugerbehovene ændrer sig. Vi anvender primært træ i vores byggeri, og vi bygger efter cirkulære principper, så vores bygninger kan bruges om og om igen. Det er sådan, at vi bygger fleksible bygninger.