Vi støtter

Adapteos løsninger er en vigtig del af samfundet, og det forpligter.  Derfor støtter vi hos Adapteo Danmark en række gode initiativer og sager både i hele Danmark og vores nærområde.

Adapteo har støttet nyuddannede studerende med legater

EUD-Business-elever fra Køge Handelsskole er netop blevet færdiguddannet. Adapteo har støttet to studenter med et legat.

Adapteo støtter Team Rynkeby og Børnecancerfonden

Team Rynkeby er et cykelhold, der hvert år cykler 1.200 km til Paris for at for at sætte fokus på og samle penge ind til børn med en livstruende sygdom, bl.a. kræft, og til hjælp til deres familier. Adapteo deltog den 11. juni i et event, og hjalp herved med at sætte fokus på børn med kritiske sygdomme og Børnecancerfonden.

Danmarks Indsamling 2021

Hos Adapteo har vi igen i år valgt at vise vores støtte. Det er vigtigt for os at tage ansvar og hjælpe dem, der har allermest brug for det. Årets indsamling er til fordel for coronakrisens børn for at sikre, at alle børn får adgang til rent vand og til lægehjælp og kan komme i skole.

Nogle sager er vigtige at kæmpe for – coronakrisens børn er i høj grad én af dem!

Adapteo bidrager til FNs Verdensmål for bæredygtigt udvikling

Vi har identificeret seks af FNs Verdensmål for bæredygtigt udvikling, som vi bidrager til via faciliteter til kvalitets uddannelse, fleksibel og innovativt infrastruktur samt bæredygtig brug af ressourcer til klimaindsats. Du kan lære mere om vores tilgang til dem og vores arbejde for bæredygtighed på Adapteo-gruppens hjemmeside adapteogroup.com og i indlægssedlen Bæredygtighed 2019.