Liste over funktionsfejl

Belysning virker ikke

 • Der er bevægelsessensor (PIR) på belysningen, belysningen tændes når en persons bevægelse aktiverer bevægelsessensoren. Armaturerne kan slukkes ved at trække i armaturets hængende snore. Hvis et enkelt armatur ikke tændes, skal du prøve at trække i snoren for at tænde det. Hvis det ikke hjælper, skal du kontrollere den automatiske
  sikring mærket ’belysning/generel kraft’ i el-tavlen, som er placeret uden for døren til handicaptoilettet i teknikmodulet.
 • Er lysstofrøret/lampen og glimtænderen hel? Hvis ikke, udskiftes denne.

Kold el-radiator

 • Indstil radiatortermostaten til 20°C. Sørg for at radiatorens tænd/sluk-knap er tændt – termostat og tænd/sluk-knap er placeret på højre side af radiatoren.
  Hvis flere radiatorer er kolde, skal du kontrollere den automatiske sikring mærket ’varme’ i el-tavlen, som er placeret uden for døren til handicap-toilettet i
  teknikmodulet.

Kold vandbåren radiator

Indstil radiatortermostaten til max. temperatur. Mærk efter om der kommer varme frem i løbet af 10 minutter.
Hvis flere radiatorer er kolde, eller det ikke hjælper at indstille termostaten, kontakt da kundeservice.

Opvaskemaskinen starter ikke

 • Er der tændt for vandet? Hvis ikke, tænd for vandet ved at dreje mod uret på vandtilslutningen til opvaskemaskinen placeret i vaskeskabet.
  Er sikringen slået til? Kontroller den automatiske sikring mærket ’opvaskemaskine’ i el-tavlen, som er placeret uden for døren til handicaptoilettet i teknikmodulet.
 • Er stikket til opvaskemaskinen i stikkontakten i vaskeskabet?

Opvasken bliver ikke ren

 • Hvis vaskemaskinen ikke vasker rent eller ikke tømmer vandet, så rengør sigten i bunden af maskinen og de roterende sprøjtearme, som normalt er placeret under servicekurven.
  Sørg for at opvaskemaskinen vedligeholdes korrekt med salt og afspændingsmiddel. iht.
  Producentens anvisninger
 • Følg producentens anvisninger

Opvaskemaskinen stopper

 • Tøm/rengør sigten
 • Følg producentens anvisninger

Tørretumbler stopper

 • Tøm/rengør fnugfilter
 • Følg producentens anvisninger

Tørreskabet starter ikke

 • Er sikringen slået til? Kontroller den automatiske sikring mærket ’tørreskab’ i el-tavlen, som er placeret uden for døren til handicap-toilettet i teknikmodulet
 • Tryk på overophedningsknappen på tørreskabet. (Oftest placeret i tørreskabets indvendige loft). Kontrollér at stikket er sat i stikkontakten.

Vandet løber langsomt ud af køkkenvasken eller udslagsvasken

 • Kontroller samt rengør vandlåsen ved at skrue den nederste del/kop af. Stil en spand under, da der som min. vil komme 1 dl vand, når den åbnes.

Begyndende tilstopning af toilettet/vandet synker langsomt

 • Opsaml/fjern eventuelt det papir, som sidder fast og som synes nede i toilettet. Fyld 2 spande af normal størrelse (10 l) med vand og hæld i toilettet på én gang.

Dårlig lugt i wc-rum

 • Hæld min. 0,5 liter vand blandet med 2 spiseskefulde spiseolie i gulvbrønden.