Vi skal alle tage ansvar for at få byggetilladelsen i hus

Vejen frem mod byggetilladelse får færre bump, når alle projektets aktører tager det fornødne ansvar der skal til for at sikre en smidig proces. Alle bør væbne sig med tålmodighed i forhold til ventetider hos kommuner og rådgivere, og ved hjælp af en fælles indsats – samt hvis vi som leverandør tager vores del af ansvaret – kommer vi hurtigere i mål med byggetilladelsen.  

“Som leverandører kan vi løfte vores del af ansvaret ved at sætte os grundigt ind i kravene, uddanne os fx inden for brandsikkerhed og bringe vores erfaring i spil. Det hjælper os alle hurtigere i mål, når vi hjælper kunden med ansøgninger og rådgivning, fx ved at alliere os med dygtige rådgivere.”

 

Mathias Christiansen, Head of Project
Adapteo A/S

Af Mathias Foxmar Christiansen, Head of Project hos Adapteo  

Med den løbende genåbning af landet er der et stigende behov for midlertidige løsninger, der kan etableres i løbet af kort tid, tilføre ekstra kvadratmeter og løse akut opståede pladsbehov. Tag bare de sygehuse, der fra den ene dag til den anden skulle fremtrylle vaccinationsfaciliteter. Eller de arbejdspladser, der for at imødekomme myndighedernes Covid-19-afstandsrestriktioner, skulle løse pladsmæssige udfordringer. 

"Her er en kærkommen løsning – såkaldt fleksibelt byggeri – bygninger, som hurtigt kan etableres, når behovet opstår, og flyttes og genbruges, når behovet skifter. Men netop når fristen er kort, bliver det mere afgørende at sikre agiliteten og effektiviteten i processen frem mod byggetilladelsen," siger Mathias Foxmar Christiansen, Head of Project hos Adapteo.

Husk det fælles mål 

En del vil formentlig nikke genkendende til at Bygningsreglementet og herunder Certificeringsordningen, der med de nye krav og kontroller har sat sit præg på 2020. Det har ikke bare krævet tilvænning, men også tålmodighed. Det er vigtigt at have for øje at ekstern kontrol i branchen er en nødvendighed, for vi har alle sammen et ansvar for at sikre bæredygtige og sunde byggerier til de kommende generationer. 

Generelt set har hverken kommuner, virksomheder eller bygherrer helt fundet fodfæstet i forhold til de ændrede krav, men vi er på rette vej. Med fokus på det fælles mål om kvalitet og sikkerhed i byggeriet, bør vi respektere sagsbehandlingstid og ventetider hos kommuner og rådgivere. 

Desuden bør der være fokus på at afhjælpe manglen på rådgivere. Vi er for mange om for få rådgivere, hvilket medfører ventetid og trækker processen i langdrag. Her er det afgørende at flere fagfolk uddanner sig til statikere og brandrådgivere, da det vil medvirke til at forkorte behandlingstiden. 

Leverandør, tager du din del af ansvaret? 

At opnå byggetilladelse tager tid, og det kan vi som leverandører ikke ændre på. Det hele handler om samarbejdet på tværs, og der er nogle procedurer og ventetider, vi ikke har indflydelse på. Dog mener jeg, at vi som leverandører også kan medvirke til at optimere processen.  

Som leverandører kan vi løfte vores del af ansvaret ved at sætte os grundigt ind i kravene, uddanne os fx inden for brandsikkerhed og bringe vores erfaring i spil. Det hjælper os alle hurtigere i mål, når vi hjælper kunden med ansøgninger og rådgivning, fx ved at alliere os med dygtige rådgivere. 

Vi vil desuden gerne i dialog med kommuner, bygherrer, rådgivere og andre partere om dette, netop fordi dialog er afgørende for den generelle debat, og så vi i fællesskab kan bygge positivt videre på en optimal proces.  

Kort sagt: Vi har alle – også os leverandører – ansvar for, at processen omkring byggetilladelsen forløber smidigt. Hvis vi, udover at væbne os med tålmodighed og guide kunderne, samtidig arbejder målrettet for at få uddannet flere rådgivere, er vi på rette vej med de nye krav og kontroller, som er nødvendige for at vi sammen kan sikre bygninger i høj kvalitet, der kan holde til at blive brugt og genbrugt i mange år frem. 

Læs om Adapteo som samarbejdspartner: Din samarbejdspartner

Adapteo Nyheder

Pavillonleverandøren Adapteo Danmark har gjort Andreas Löfgren til ny administrerende direktør i Danmark. Med sig bringer han ...