COVID-19 kalder på udbygning af vores pressede skolevæsen

adapteo-daycare-gustavsberg-2020-SS9_4957-Edit

Med sundhedsmyndighedernes seneste anerkendelse af, at coronavirus kan smitte gennem luften, står det mere klart end nogensinde: Vi er nødt til at imødekomme skolernes stigende kapacitetsproblemer i kampen mod corona. Bedre ventilation i skolerne er vigtigt som aldrig før, men ikke nok.

Af Mads Blom, adm. direktør i Adapteo Danmark 

Flere sundhedsmyndigheder har nu anerkendt, at coronavirus muligvis kan smitte gennem luften. Det har for nyligt fået flere forskere til at betone vigtigheden af at forbedre udluftningen og ventilationen i vores skoler for at forebygge den luftbårne coronasmitte.

Som det fremgår af denne artikel fra videnskab.dk, peger de på, at indeklimaet og ventilationen i en kæmpe andel af skolerne herhjemme er dårligt. Og de mener, at den bedste løsning i forhold til reducering af smitterisiko for corona er at få installeret systemer, som automatisk skifter luften i klasselokalet ud.

 

 

TEMP_people-school-a-1024x683

-Jeg bakker kraftigt op om denne dagsorden. En forbedring af skolernes ventilationssystemer er et vigtigt indsatsområde i kampen mod smitte af Covid19. Jeg mener blot ikke, at det er hele løsningen, når det kommer til skoleområdet.

Kraftigt stigende børnetal giver kapacitetsproblemer

Vi må nemlig ikke glemme et vigtigt faktum: Børnetallet frem mod 2025 forventes at stige med over 50.000 ifølge tal fra Danmarks Statistik.

Allerede i dag oplever vores skolevæsen stadig større kapacitetsproblemer. En udvikling, vi i Adapteo Danmark er vidner til på første hånd. Som leverandør af pavillonbygninger ser vi nemlig allerede nu konturerne til et stigende behov for kapacitetsforøgelse blandt en lang række skoler og institutioner rundt om i hele landet – ikke mindst fordi de har svært ved at følge med børnetallet.

Det er derfor vigtigt, at vi ikke havner i en situation, hvor en lang række skoler anskaffer sig nye ventilationssystemer – men uden at kunne rumme det stigende antal elever i klasselokalerne. Elever, som derfor må sidde tættere. Det siger sig selv, at det heller ikke er et hensigtsmæssigt scenarie i kampen mod smitte af viruspartikler.

Fleksibelt byggeri vil imødekomme et presset skolevæsen

Hvad gør vi så? Hvordan udbygger vi kapaciteten i et skolevæsen, der bliver stadig mere presset på grund af corona såvel som et stigende børnetal?

Jeg mener, at vi bør tænke mere fleksibelt. Gennem præfabrikerede og fleksible pavillonbygninger minimeres byggetid, transport og montage, alt imens der åbnes for kontinuerlig genanvendelse i nye byggeprojekter. Hvis børnetallet på et tidspunkt igen falder, kan bygningerne således let flyttes og bruges et andet sted. Samtidig har bygningerne et godt indeklima, blandt andet i kraft af ventilationsanlæg, der sikrer hyppig luftudskiftning.

Med andre ord er der tale om en byggeform, der på én gang indgår som en naturlig del af den cirkulære økonomi og er en økonomisk effektiv løsning, hvor der ikke bindes kapital i dyre bygninger. Netop sidstnævnte er en særligt stor fordel i en situation som denne, hvor samfundsøkonomien bløder.

 

 

Mit budskab til kommunerne og skolerne er derfor klart:

Bedre ventilation i skolerne er et vigtigt tiltag, men ikke nok i kampen mod coronasmitte. Tiltag for et bedre indeklima bør tænkes ind i en mere langsigtet strategi, der samtidig sigter mod at øge kapaciteten i vores pressede skolevæsen.

Sådan vil vi for alvor opnå en positiv effekt i forebyggelsen af coronasmitte på skoleområdet.

 

Adapteo insights.

Adapteo bygger boliger til bygningsarbejdere på Femern Bælt-projektet

Hvordan huser man hundredvis af bygningsarbejdere på et af Danmarks største anlægsprojekter? Ved Femern bælt-tunnelprojektet blev ...

Vokseværket fortsætter hos Adapteo

Adapteo fortsætter med tilgangen af flere nye medarbejdere, der skal ruste organisationen til et begivenhedsrigt 2022 for levering af ...