Anvendelsesbetingelser

Når du tilgår Adapteo Plc’s (virksomheds-ID 2982221-9) (“Adapteo”) hjemmeside på www.adapteo.com, inklusive alle undersider (”Side”), giver du dit samtykke til følgende betingelser og vilkår. Læs venligst disse betingelser og vilkår (”Betingelser”) omhyggeligt, før du gør brug af Siden. Hvis ikke du accepterer samtlige følgende betingelser og vilkår, skal du ikke anvende Siden og bør forlade den øjeblikkeligt. Før du anvender Siden, bør du også se vores privatlivsbekendtgørelse for hjemmesiden.

1. Brug af hjemmesiden

Adapteo giver dig en ikke-eksklusiv og begrænset ret, som ikke kan overføres eller sublicensieres til at anvende Siden og dens tilgængelige materialer til dine personlige eller (hvis du repræsenterer et selskab) interne formål, som er underlagt disse Betingelser og gældende lovgivning. Den begrænsede tildelte ret til brug inkluderer ikke retten til på nogen måde at distribuere, fremvise, tilpasse, kopiere, opbevare eller erhvervsmæssigt udnytte Siden, delvist eller helt. Specifikt indhold eller materialer, som det er muligt at downloade eller printe, må du dog gerne downloade eller kopiere udsnit af og opbevare til din egen eller intern anvendelse i overensstemmelse med disse Betingelser. Hvis enkelte materialer er tydeligt anført som publicerbare, må de distribueres med journalistiske og ikke-kommercielle formål.

Ved indsendelse af enhver form for information eller materiale til eller gennem siden, giver du hjemmel til at:

  • du har alle rettigheder til at levere sådanne informationer eller materialer til Adapteo, og det er fritaget fra enhver form for tavshedspligt og må anvendes frit på hvilken som helst måde af Adapteo, inklusive via offentliggørelse eller kommerciel anvendelse;
  • den leverede information eller materiale indeholder ikke indhold, der er lovstridigt, upassende, ærekrænkende, chikanerende, truende eller på anden måde uegnet til brug af Adapteo, inklusive i forbindelse med offentliggørelse;
  • den leverede information er fri for malware eller enhver anden form for nedsættende eller ødelæggende indhold, der kunne skade Adapteo eller nogen andre;
  • du vil ikke gøre krav på eller foretage nogen andre handlinger imod Adapteo, som opstår fra eller i sammenhæng med information og materiale, som du har leveret.

I tillæg accepterer du at holde Adapteo skadesløs fra ethvert tredjepartskrav til Adapteo opstået fra eller i relation til information og materiale, som du har leveret.

Adapteo forbeholder sig retten til at ændre og tilpasse indholdet på Siden, inklusive disse Betingelser, eller tilbagetrække eller begrænse adgang til siden på hvilket som helst tidspunkt, med eller uden varsel.

Siden kan også indeholde links til tredjepartshjemmesider. Du er eneansvarlig for at tilgå sådanne links. Bemærk venligst, at sådanne tredjepartshjemmesider har deres egne politikker, som Adapteo ikke har nogen kontrol over. Adapteo påtager sig ikke noget medejerskab eller tegner nogen form for garantier, ligesom vi ikke påtager os eller accepterer noget ansvar for materiale opbevaret på tredjepartshjemmesiderne.

2. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af forpligtelse

Siden udbydes på “som den er” og ”som tilgængelig” basis. Du anerkender og giver samtykke til, at din brug af Siden, inklusive enhver funktion og service tilbudt herpå, er på dit eget ansvar. Du anerkender også og giver samtykke til, at indholdet og materialet på Siden ikke nødvendigvis er opdateret, komplet eller fejlfrit. I det størst mulige omfang, som det er tilladt ved gældende ret, påtager Adapteo sig ikke noget medejerskab eller tegner nogen form for garantier for tilgængeligheden, korrektheden, pålideligheden, sikkerheden, cyber-sikkerheden eller indholdet på Siden, og vi har ikke nogen forpligtelse til at varsle om nogen former for afbrydelser, unøjagtigheder, forsinkelser eller driftssvigt på Siden.

I det omfang, det er tilladt ved gældende ret, vil Adapteo ikke blive holdt ansvarlig for nogen form for tab eller skade, der måtte opstå fra eller i forbindelse med tiltro udvist til Siden (inklusive nogen som helst form for indhold, materialer, funktioner eller ydelser tilgængeligt herpå); eller som opstår fra eller hænger sammen med nogen form for fejl, udeladelse, afbrydelse, brist, forsinkelse, malware eller system- eller ydeevnesvigt på eller fra Siden. Desuden vil Adapteo ikke blive holdt ansvarlig for nogen form for tab eller skade, som er forårsaget af informationen eller materialet, som du har forsynet til eller gennem siden.

I det størst mulige omfang tilladt ved gældende ret vil Adapteo under ingen omstændigheder blive holdt ansvarlig for nogen form for direkte, indirekte, tilfældig, speciel eller deraf følgende skader (herunder tabt fortjeneste, tabt data eller forretningsafbrydelse) opstået ved brug af siden eller som følge af Sidens manglende tilgængelighed.

3. Intellektuel ejendom

Alle rettighederne til indholdet på Siden, eller som er tilgængeligt herpå, besiddes af Adapteo og Adapteos licensgivere. Al indhold på Siden, eller som er tilgængeligt herpå, er underlagt beskyttelse af ophavsret, hvor alle rettigheder er forbeholdt Adapteo og Adapteos licensgivere.

“Adapteo”-logoet i alle dets varianter, både ord og figurer, og alle Adapteos produktnavne og brandkoncepter, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adapteo.

Enhver rettighed, som ikke er eksplicit tildelt i Betingelserne, er forbeholdt. For at præcisere, så skal intet i disse Betingelser fortolkes som en overdragelse eller tildeling af ejendomsrettigheder over Siden og materialet, som er tilgængeligt på den.